Hakkımızda

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’ nin hissedarları %49 oranında Verusa Holding A.Ş. ile %51 oranında Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. dir ve enerji sektöründe faaliyet göstermek ile benzeri alanlarda yatırımlarda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ülkemizin artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlarında öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmayı ilke olarak benimsemiştir. Pamukova Elektrik’ in gelecek kuşaklara kaliteli, temiz ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı bırakma felsefesi vardır.

Yenilenebilir enerji kaynakları kalitesi açısından Türkiye, bölgenin ve Avrupa’ nın önde gelen, dünyanın ise önemli ülkelerinden birisidir. Güneş, rüzgar, su, jeo termal ve biokütle olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarımız zengindir. Mevcut potansiyelin henüz az bir miktarı değerlendirilebilmektedir. Bu kaynaklardan faydalanarak yapılacak yatırımlar ve üretim ülkemizin ekonomik, fiziksel çevre ve sosyal geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla geliştirilecek elektrik enerjisi santralleri ucuz ve temiz enerji üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ile birlikte enerji alanında ülke olarak dışa bağımlılığımız da azalacaktır.