Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları kalitesi açısından Türkiye, bölgenin ve Avrupa’ nın önde gelen, dünyanın ise önemli ülkelerinden birisidir. Güneş, rüzgar, su, jeo termal ve biokütle olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarımız zengindir. Mevcut potansiyelin henüz az bir miktarı değerlendirilebilmektedir. Bu kaynaklardan faydalanarak yapılacak yatırımlar ve üretim ülkemizin ekonomik, fiziksel çevre ve sosyal geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla geliştirilecek elektrik enerjisi santralleri ucuz ve temiz enerji üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması ile birlikte enerji alanında ülke olarak dışa bağımlılığımız da azalacaktır.