SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Verusa Holding bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri gibi Verusa Holding sürdürülebilirlik öncelik ve politikalarını benimsemiştir. Bu politikaya göre Pamukova Elektrik,

 

- İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancımızla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı,

 

- Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve korumayı,

 

- Çalışanlarımızla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını,   

 

- Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları konusunda ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamayı,

 

- Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi,

 

- Faaliyetlerin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı ve çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,

 

- Faaliyetlerde enerji ve doğal kaynak kullanımını en verimli ve etkin hale getirmeyi, atık yönetimi, karbon salınımı ve su tüketimi konularındaki en etkin yönetim uygulamalarını hayata geçirmeyi,

 

- Tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ve üretimde kullandığı malzeme ve teknolojilerin, biyoçeşitlilik ve çevre üzerindeki etkilerini, iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında sera gazı salınımını en aza indirecek yöntemleri kullanmayı, ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile çevre dostu ürünler üretmeyi,

 

- Tedarikçilerimizle çevresel ve sosyal etkileri yönetmek üzere karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı arttırmayı,

 

- Ticari faaliyetlerde yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, rüşvet ve haraç dahil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmeyi,

 

- Kurumsal şeffaflık ilkelerimize paralel olarak sürdürülebilirlik politikamızla ilgili tüm uygulamalar ve gerekli düzenlemeler hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmeyi taahhüt eder.