Tortum Elektrik Üretim A.Ş.

Pamukova, yenilenebilir enerji yatırımlarından 43.000.000 TL sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

Tortum Elektrik, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden elektrik piyasasında lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.  

Bu faaliyetler çerçevesinde Erzurum, Tortum ilçesi, Şenyurt mevkii, Tortum akarsuyu üzerinde, 7,49 MWe kurulu güce sahip "Havva" isimli hidroelektrik santrali (HES) kurulmuş ve işletilmektedir. Havva HES, santral binası, kuyruk suyu kanalı, şalt sahası, cebri boru, yükleme havuzu, iletim tüneli, iletim kanalı, yatay tip Francis Türbin, regülatör ve enerji nakil hattı birimlerinden oluşmaktadır.  

Şubat 2014’den beri elektrik üretimi devam etmekte olup üretilen elektriğin satışını 2024 yılına kadar YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında gerçekleştirmektedir. 49 yıllık üretim lisansı 2056 yılında sona erecektir.

7,49 MW kurulu gücü ile Erzurum'un 19. Türkiye'nin ise 416. büyük büyük enerji santralidir.
www.tortumelektrik.com.tr


© Pamukova Elektrik Üretim A.Ş