Hakkımızda


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Verusa Holding Grubu içerisinde, ülkemizin artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek üzere 2015 yılında kurulmuştur. 

Söz konusu yenilenebilir enerji yatırımları arasında Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) ve PAMEL'in %100 bağlı ortaklığı Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. bulunmaktadır.

Mevcut yatırımları arasındaki yenilenebilir enerji üretim şirketlerinin portföyünde yer alan 2 adert hidroelektrik santrali ve 4 adet güneş enerji santrali ile toplam 18,454 MW'lık kurulu güce iştirak etmektedir.

Kuruluşundan bugüne yenilenebilir enerji sektöründe iştirak ettiği büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırımları ile finansman sağlamakta, strateji belirleme, iş geliştirme, kurumsal yönetim ve verimlilik gibi ana eksenlerde iyileştirmeler sunmaktadır.

Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımları ve stratejik ortaklıları ile Türkiye enerji piyasasına ve ekonomiye katma değer yaratmaktadır. 

Pamukova Elektrik’in hedefi kurumsal vatandaşlık ilke ve prensipleri kapsamında yön verdiği yatırımları ile gelecek kuşaklara kaliteli, temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmaktır. Verusa Grubunun insan, toplum, çevre ve etik değ̆erlere mutlak bağlılık ilke ve prensiplerini odak noktasına alarak,  tüm faaliyetlerinde ve yenilenebilir enerji sektöründe konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.