Sürdürebilirlik Anlayışımız


Pamukova Elektrik, %100 Verusa Holding iştiraki olarak Verusa Grubu’nun sürdürülebilirlik ilkelerini ve politikalarını benimsemiştir.

Tüm yatırım ve üretim projelerinde eşitlik, şeffaflık, insan hakları, çevre ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile sürdürülebilir değer yaratmayı, toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilirlik önceliklerimiz ve politikalarımızdan sorumlu Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesi’nde,  Şirketimiz’i temsilen 1 üye görev yapmaktadır. Komite ve çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak çevre politikası ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.