Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız


 


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, küresel marka olma yolunda, sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda,
-Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
-Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
-Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
-Firmamızın amacı, boyutları ve bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,
-Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,
-Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
-Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,
-İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,
-Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
-Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı,
-Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve tam uyumu sağlamayı,
-Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,
-Paydaşların şikayetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
Ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.