Türkiye’ninGeleceğineSürdürülebilirDeğer Katıyoruz…

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., kuruluşundan bugüne ülkemizin artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına yönelik çevre dostu yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları ve kurduğu stratejik ortaklıları ile Türkiye enerji piyasasına ve ekonomiye katma değer yaratmaktadır.
Verusa Grubunun insan, toplum, çevre ve etik değerlere mutlak bağlılık ilke ve prensiplerini odak noktasına alarak,  tüm operasyonlarında kurumsal vatandaşlık bilinci ile hareket etmekte ve yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu daha ileriye taşımayı hedeflemektedir.
Mevcut yatırımları arasında yer alan ve yenilenebilir enerji üreten şirketlerin bünyesindeki 6 hidro,  5 rüzgar ve 1 jeotermal santrali ile toplam 194,414 MW’lık kurulu güce iştirak etmektedir.


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. halka arz kararı aldı.

Verusa Holding’in doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu 18.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, şirketin halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar vermiştir.

Detay...

Yatırımlar


Enda Enerji Holding A.Ş.Pamukova, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim alanının önemli oyuncularından ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL olan Enda Enerji Holding A.Ş.'ye %19,50 oranında büyük ortaktır.

. . .

Tortum Elektrik Üretim A.Ş.


Pamukova, yenilenebilir enerji yatırımlarından 43.000.000 TL sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

. . .

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.


Pamukova, yenilenebilir enerji yatırımlarından 17.000.000 TL sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’ye %70 oranında iştirak etmektedir.

. . .


© Pamukova Elektrik Üretim A.Ş