09 Ekim 2020


Şirketimiz iştiraklerinden Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.