25 Şubat 2021


Şirketimiz iştiraklerinden Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle birleşmesine yönelik hazırlanan ‘'Duyuru Metni'' ve “Esas Sözleşmesi” Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır.