11 Aralık 2020


Şirketimiz iştiraklerinden Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.  Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.